Kadınlarda Mesane Kanseri ve Tedavisi

Mesane (idrar kesesi) kanseri dünyada en sık görülen kanserler sıralamasında 6. sıradadır. Her yıl Avrupa Birliği ülkelerinde 131.000, Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) 74.000 yeni mesane kanseri ortaya çıkmaktadır. İdrarın ilk oluştuğu Böbreklerden mesaneye iletilmesi ve burada depolandıktan sonra dışarı atılmasını sağlayan organlar ile erkek üreme organlarının tamamına GenitoÜriner Sistem denir ve bu sistem Üroloji Ana Bilim Dalının konusudur.

Genito Üriner Sistemi oluşturan organlar

  • Kadınlarda: Böbrekler, idrarı böbreklerden mesaneye ileten Üreterler (idrar yolları, idrar boruları), İdrarı depolayan Mesane ve Mesanede depolanmış idrarı dışarı atan Uretra (dış idrar yolu)
  • Erkeklerde bu organlara ilaveten Mesanenin hemen önünde bulunan Prostat, Testisler, idrarı mesaneden dışarı atan Uretra (dış idrar yolu) ve Penistir.

Yani hem kadınlar hem erkeklerde Mesane (idrar kesesi) hastalıkları Üroloji Uzmanının konusudur.

Mesane Kanseri erkeklerde kadınlara kıyasla 3-4 kat daha fazla rastlanmaktadır, ancak ilk tanı konduğu esnada kadınlarda bu kanser daha ileri evrede karşımıza çıkmakta, dolayısıyla hastalığı erken evrede yakalayabilmektir.

Kadınlarda Mesane Kanseri Neden Daha İleri Evrede Karşımıza Çıkar?

  • İdrardan kan gelmesi yani kanlı idrar yapmak erkek ve kadınlarda Mesane kanserinin en sık görülen belirtisidir. Ancak birçok kadın bu kanı “adet görme” “ay hali” “regl kanaması” zannetmekte ve bu nedenle Üroloji Uzmanına başvurmamaktadırlar.
  • Bu kanamadan endişe duyup doktora başvuranlarda ne yazık ki Kadın Doğum Uzmanına başvurmakta bu da Üroloji Uzmanına başvurma süresini uzatmakta, dolayısıyla tanıda gecikme olmakta bu da hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır.
  • İdrar yanması, ağrılı idrar, çok sık idrar yapma gibi belirtiler de Mesane kanserinde görülebilen diğer belirtilerdir, ancak bu belirtiler idrar yolu enfeksiyonu ile karıştırılıp kadınlar kendilerini “Sistit” olmuş zannettikleri için Üroloji Uzmanına müracaat gecikmekte, dolayısıyla hastalık ilerlemektedir.
  • Kadınlarda erkeklere kıyasla mesane duvarı daha incedir, 45-50 yaşından sonra erkeklerde Prostat organının büyümeye başlaması mesane duvarını daha da kalınlaştırır, dolayısıyla hastalık kalın duvarda daha zor derin katlara ilerler, kadınların mesane duvarı erkeklerin aksine yaşlandıkça inceldiği için hastalığın mesane duvarının derinlerine ilerlemesi daha kolay olmaktadır.

Tedavi

Şekil 1. İleal Konduit (vücut dışına takılan torba) yöntemi
Şekil 2. Ortotopik (yeni) mesane yöntemi

** Tıbbi şartlar uygun ise hastanın isteği doğrultusunda bu bizim ekibimizin sıklıkla yaptığı bir ameliyattır.

** Hastalarımız ameliyat sonrası idrar sondası çıkarıldıktan sonra idrar tutabilmekte ve idrarlarını rahatça yapabilmektedir.

** Kadınlarda mesanenin çıkarılması ameliyatının gerçekleşmesi “vücut dışında idrar torbası taşıma“ endişesinden dolayı gecikmekte bu da hastalığın gereksiz yere ilerlemesine neden olmaktadır. Halbuki tıbbi şartlar uygunsa Yeni Mesane ile hayat kalitesi düşmeden hastalar hayatını sürdürebilir.

** Bu ameliyatı yaptıktan sonra dünyanın tıpta en gelişmiş ülkesi Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) bile idrar yapamama kendi kendine sonda takma sorunu %8’dir. Bizim yaptığımız ameliyatlardan sonra sadece 1 hastamızda bu sorun oluştu, diğer bütün hastalarımız idrarını tamamen tutabilmekte ve ameliyat öncesindeki gibi idrarlarını yeni mesanelerinden bir cihaz, sonda vs. kullanmadan yapmaktadırlar.

** Ameliyat öncesi endişesi olan hastalar ile kendi hastalarımızı görüştürerek bu endişelerini gideriyor ve daha sağlıklı karar vermelerini sağlıyoruz.

** “ANCAK BU AMELİYATI OLURSAN İDRAR YAPAMAZSIN DAHA KÖTÜ OLURSUN“ GİBİ YANLIŞ YÖNLENDİRMELER YERİNE AŞAĞIDAKİ VİDEOLARDA HASTA GÖRÜŞLERİNİ İZLEMENİZ VE DAHA ÖNCE EKİBİMİZ TARAFINDAN AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTALARIMIZLA GÖRÜŞMENİZ TEDAVİDE GECİKMENİN ÖNÜNE GEÇECEKTİR.

Kadınlarda Mesanenin Alınması Ameliyatı: Radikal Sistektomi Ameliyatı Sonrası 1. Ay Hasta Görüşleri

Bu makale EAU (Avrupa Üroloji Birliği) AUA (Amerikan Üroloji Derneği’nin) 2022 yılı güncellemelerine göre düzenlenmiştir.