Tahir Karadeniz Kimdir? (Özgeçmiş)

Mesleki Deneyim ve Profil

1992 yılında Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne Üroloji Uzmanı olarak başlamış ve 1995 yılında Almanyada Heidelberg Üniversitesi Manheim Üroloji Kliniğinde aldığı eğitim sonrası Kliniğine dönmüş ve o tarihe kadar Okmeydanı Eğitim hastanesinde hiç yapılmamış: Trafik kazaları sonucu idrar yolu kopması sonucu oluşan "Uretra darlıkları" tedavisi için yapılan ameliyatlar (Uretroplasti); böbrek kanserinde böbreğin sadece kanserli bölümünün alındığı "Parsiyel Nefrektomi" ameliyatı; İlerlemiş mesane kanserinde Mesanenin alındığı "Radikal Sistektomi" ameliyatı, İdrar yolu taşlarında taşın kapalı (endoskopik) yöntemle tedavi edildiği "URS" ve "Perkütan Cerrahi (PCNL)" ameliyatı; Çocuk hastalarda görülen Vesica üreteral reflu (VUR) hastalığının cerrahi tedavisi "Neosistostomi" ameliyatı gibi yenilikleri Okmeydanı Eğitim Hastanesi'ne getirmiş ve bu ameliyatlar bu klinikte daha önce yapılamazken artık rutin yapılır hâle gelmiştir.

1996 yılında ilk sınavda "Üroloji Doçenti" unvanını almış; 1998 yılında Türkiye'de ilk ve tek yapılan ÖSYM'nin hazırladığı "Klinik Şef/Şef Yardımcılığı Merkezi sınavı"nı derece ile kazanıp çalıştığı "Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine Üroloji Klinik Şefi (Direktörü)" olmuştur.

Okmeydanı Eğitim Hastanesi klinik şefliği sırasında 2000, 2001 ve 2002 senelerinde Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) "Kadın Ürolojisi - İdrar Kaçırma" ve "Ürolojik Kanser Cerrahisi" konularında eğitim almış; İsviçre'de Ürolojik kanser cerrahisi eğitimi ve İlerlemiş Mesane (idrar kesesi) Kanseri tedavisinde yapılan "Radikal Sistektomi ve Bağırsaktan Yapay Mesane eğitimi" almış ve kliniğine döndüğünde Prostat Kanseri tedavisindeki "Radikal Prostatektomi" ameliyatı, kadınların idrar kaçırma probleminin çözümündeki ameliyatlar ve Bağırsaktan Mesane (Yapay Mesane) ameliyatları Okmeydanı Eğitim Hastanesi'nde rutin uygulanmaya başlamıştır.

2003 yılında Avrupa Üroloji Birliği (EAU) Board sınavını kazanmıştır.

Prof. Dr. Tahir Karadeniz, 14 yıllık (1998-2012) Klinik şefliği döneminde 12 Üroloji Uzmanı yetiştirmiş bu doktorlar Tıpta Uzmanlık Eğitimini (İhtisas) Prof. Dr. Tahir Karadeniz'den almışlardır.

Günümüze kadar 30 Mesleki Kongre/Sempozyumda "Oturum Başkanı, Panelist Konuşmacı, Kurs Eğitmeni" olarak Tıpta Üroloji Uzmanlık Eğitimi (İhtisas) alan asistan doktorlara ve Üroloji Uzmanı meslektaşlarına eğitim vermiştir.

2013 yılında Profesörlüğe atanmış ve hâlen Liv Hospital Ulus'ta çalışmaktadır.

Üye Olduğu Üroloji Dernekleri

European Association of Urology – EAU (Avrupa Üroloji Birliği)
American Association of Urology - AUA (Amerikan Üroloji Birliği)
Türk Üroloji Derneği
Türk Üroonkoloji Derneği
Türk Androloji Derneği
Türk Pediatrik Üroloji Derneği

   34 Yıllık Tecrübe

34 Yıllık Tecrübemizle İstanbul’da Sizlerleyiz

Alman İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kanser cerrahisi, rekonstrüksiyon cerrahi, kadın ürolojisi (idrar kaçırma, ağrılı mesane, kronik sistit) penis protez cerrahisi eğitimi alan Prof. Dr. Tahir Karadeniz 14 yıl Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinin klinik direktörlüğünü yapmıştır. Bu süre içinde 12 ürolog yetiştirmiş olan Tahir Karadeniz 34 yıllık tecrübesiyle 2017 yılından beri İstanbul Ulus Liv Hospital’da görevini sürdürmektedir.

Ekibimizden Görüntüler

İlgili diğer konular: