Sistoskopi Nedir? Ne İşe Yarar?

Sistoskopi, Ürolojide çok kullanılan ve birçok ürolojik hastalığın tanısını tecrübeli bir üroloji uzmanının kullanması ile çok kolaylıkla koyabilen tanı yöntemidir. Kelime anlamı olarak mesanenin kamera ile incelenmesi anlamına gelir.

Erkekte ve kadında dış idrar yolundan (üretra) kamera ile girilerek uygulanır. Dış idrar yolundan girilir ve buradaki hastalıklar görülerek tanı konur.

Örneğin;

  • idrar yolu darlıkları,
  • idrar yolundan kaynaklanan tümörler (üretra türmörleri),
  • mesane tümörleri,
  • mesane taşları,
  • interstisyel sistit dediğimiz mesanenin ağrılı kronik hastalığında mesane içindeki yaraların tanısında ve mesane kapasitesini ölçmede çok sık kullanıyoruz.
  • Özellikle genç-orta yaş grubu kadınlarda uzun süren geçmeyen kronikleşen sistitlerin tedavisinde çok kullandığımız bir yöntemdir.
  • İdrar yapmada zorlanan erkeklerde prostatın büyüyerek mesane ağzını kapattığını görerek tanı koyabiliyoruz.

Sistoskopi’yi çoğunlukla genel anestezi ile yapıyoruz. Düşük dereceli derinleşmemiş mesane kanserlerinin 3 aylık takiplerinde lokal anestezi ile yapılıyor ancak yüksek riskli mesane kanserlerinin takibinde örnek almak gerekebileceği için genel anesteziyi tercih ediyoruz.

Hematüriidrardan kan gelmesidir. İdrardan kan gelmesi durumunda yapılacak tetkikler (Ultrason, MR, Tomografi vs.) bazen kaynağı ortaya koyamayabilir. Bu durumda yapılacak iş Sistoskopi ile idrar kesesini ve böbreklerden gelen idrar rengini gözlemektir. Sistoskopi bu amaçla çok kullanılan ve kullanılması gereken bir yöntemdir.

Sistoskopinin Önemi

Mesane Kanseri (Mesane Tümörü) Takiplerinde Sistoskopinin Yeri ve Önemi

Genç Erkeklerde İdrar Yapamama ve Tedavisi

Düşük evreli (yüzeyel) mesane tümörlerinin takibinde Sistoskopi işlemini ihmal etmemek gerekir. Aşağıdaki videoda; Sistoskopi takibini 6-9 ay ihmal etmiş ve ultrason, MR’ın gösteremediği yeni oluşum göstermiş mesane tümörleri görülmektedir. Bu tümörleri erken evrede yakalayıp ortadan kaldırmak gerekir.

Sistoskopi Nedir Ne İşe Yarar? Prof. Dr. Tahir Karadeniz açıklamalarda bulunuyor.

Radikal Sistektomi Ameliyatı Mesane Kanseri ve Yapay Mesane

Bu makale EAU (Avrupa Üroloji Birliği) AUA (Amerikan Üroloji Derneği’nin) 2022 yılı güncellemelerine göre düzenlenmiştir.