Uzmanlık Alanları

   34 Yıllık Tecrübe

Kanser Nedir? Ürolojik Kanserler

İnsan vücudu farklı hücrelerden oluşur. Hücreler birleşerek dokuları, onlar da birleşerek organları oluştururlar. Her organın hücre yapısı farklıdır. Hücreler vücudun verdiği görevlere göre çoğalırlar, görev süreleri bitince programlı bir şekilde yok olurlar. Ancak vücut görev vermemesine rağmen hücreler kontrolsüz ve vasıfsız çoğalmaya devam ederlerse köken aldıkları organda aşırı büyümeye yol açan dokular oluşmaya başlarlar. İşte bu dokulara Tümör denir.

Devamını Oku

Mesane (İdrar Kesesi) Hastalıkları

Sizlere hastalıklarınızın çözümünü kolay bulabilmeniz amacıyla Üroloji'nin konusu olan organların bütün hastalıklarını, tanı ve tedavilerini kısa ve öz olarak burada belirttim. Bu bölümde mesane yani idrar kesesi hastalıklarını bulacaksınız.

Devamını Oku

Mesane (İdrar Kesesi) Kanseri

Mesane, idrar kesesi diye isimlendirilen her iki böbrekten idrar yolları (üreterler) vasıtası ile gelen idrarı depolayan küreye benzeyen bir organdır. Bu organın iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere mesane (idrar kesesi) kanseri denir. Mesane kanseri, erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür.

Devamını Oku

Kadınlarda Mesane Kanseri ve Tedavisi

Mesane (idrar kesesi) kanseri dünyada en sık görülen kanserler sıralamasında 6. sıradadır. Her yıl Avrupa Birliği ülkelerinde 131.000, Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) 74.000 yeni mesane kanseri ortaya çıkmaktadır. İdrarın ilk oluştuğu Böbreklerden mesaneye iletilmesi ve burada depolandıktan sonra dışarı atılmasını sağlayan organlar ile erkek üreme organlarının tamamına GenitoÜriner Sistem denir ve bu sistem Üroloji Ana Bilim Dalının konusudur.

Devamını Oku

Yüksek Riskli Mesane Kanseri

Üriner Sistemin, yani idrarı oluşturup dışarı atan organların (Böbrekler, Üreterler: İdrar Yolları, Mesane: İdrar Kesesi, Uretra: Dış İdrar Yolu) kanserleri arasında en sık görüleni Mesane (İdrar Kesesi) kanseridir. Dünyada erkeklerin en sık görülen 7. ve kadınların en sık görülen 17. kanseri olma özelliğini taşır.

Devamını Oku

Radikal Sistektomi (Mesanenin Çıkartılması)

Radikal Sistektomi Ameliyatı, ürolojide öncelikle ilerlemiş ve/veya yüksek riskli mesane kanserlerinde erkeklerde mesane, prostat, meni keseleri ve lenf dokularının; kadınlarda mesane, rahim (uterus), yumurtalıklar, vajinanın bir bölümü ve lenf dokularının çıkarılması ameliyatıdır.

Devammını Oku

Yapay Mesane (Bağırsaktan Yapılan Mesane)

Mesane (idrar kesesi) kanserinin bazı türlerinde hastalığın yegâne tedavisi mesanenin çıkarılması ile sağlanabilir. Mesane çıkarılırken ekleri ile yani erkeklerde; prostat ve meni keseleri ile bir bütün halinde çıkarılır, kadınlarda ise uterus (rahim) yumurtalıklar ve vajinanın bir bölümü ile birlikte çıkarılır. Bu sitenin başka bölümlerinde bahsedildiği gibi bu esnada doğru yerden ve yeterli sayıda lenf çıkartmak hastaya ciddi fayda sağlamaktadır.

Devamını Oku

Prostat Hastalıkları

Günümüzde tıbbın gelişmesiyle hem insanların bilinçlenmesi hem de antibiyotiklerin çok gelişmesi ile prostatın akut enfeksiyonları ile pek karşılaşmıyoruz.
Günümüzde üroloji pratiğimizde mücadele ettiğimiz 3 prostat hastalığı söz konusudur:
KRONİK PROSTATİT
İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ
PROSTAT KANSERİ
Bu bölümde sizleri bu 3 hastalık hakkında anlaşılır ama detaylı şekilde bilgilendireceğim.

Devamını Oku

Kronik Prostatit

Kronik pelvik ağrı diye de adlandırılır. Kadınlarda ağrılı mesane sendromu diye bilinen hastalığın erkekteki karşılığıdır. Hayatı tehdit eden bir hastalık değildir ancak hayat kalitesini çok düşüren bir hastalıktır. Nitekim birçok hastada depresyon ve kaygı, ümitsizlik ve duygu durum bozukluğu eşlik eder. Hastalığın başlama şekli kasıklarda, karnın alt kesimlerinde, testislerde apış arası diye bilinen bölgede (perine) ”yanma ve rahatsızlık” şeklindedir. “Yanma” hastalığı en iyi tarif eden ifadedir.

Devamını Oku

Prostat Büyümesi ve Su Buharı Yöntemi

Prostat aynı gözümüz kulağımız gibi bir organdır, hastalık deği̇ldi̇r, her erkek çocuk prostatı i̇le doğar. Ancak halk dilinde sıklıkla bende prostat var mı?, ben prostat olmuşum gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. Halk dilinde kast edi̇len ben prostat olmuşum ya da bende prostat var mı? i̇fadelerinden kast edi̇len prostatın büyümesidir.

Devamını Oku

Prostat Kanseri (Tümörü)

Bütün dünyadaki üroloji uzmanları tanı ve tedavilerini bu birliklerin 10.000 lerce hasta üzerinde yaptıkları araştırmaların sonucunda elde ettikleri kılavuz bilgilerine dayanarak yaparlar, bu bilgiler belirli aralıklarla güncellenmekte ve bizler de bu güncellemeleri takip ederek tanı ve tedavideki gelişmeleri uygulamaktayız.

Devamını Oku

Böbrek Taşları Tedavisi (Perkütan Cerrahi/RIRC)

Erkeklerde daha sık görülür. Böreğin doğumsal yapısal bozuklukları, yetersiz sıvı alımı, genetik nedenler, doğuştan bazı hastalıklar (sistinüri, hiperoxalüri, hiperkalsiüri, hiperürikozüri), ince barsak ameliyatı geçirmek, hiperparatiroidi, gut, sarkoidoz gibi hastalıklar.

Devammını Oku

Böbrek Kanseri (Tümörü)

Böbreklerin idrarın oluşup aktığı bölümü ve dış kısmından kaynaklanan kanserlerin tedavisi ve sebepleri farklılıklar gösterir. Burada bahsedilen böbreğin dış kısmından, kabuk kısmından kaynaklanan kanserlerdir. Üroloji dilinde bu tümörler, Renal Cell Carcinom kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan "RCC" diye anılır.

Devamını Oku

Sertleşme Problemi Tedavisi: Penil Protez (Mutluluk Çubuğu) Cerrahisi

Üroloji dilinde Erektil Disfonksiyon diye adlandırılan bu hastalık halk dilinde İktidarsızlık olarak bilinmektedir; tıbbi tanımı penisin vajinaya girebilecek sertliğe ulaşamaması ya da bu sertliğe ulaşmasına rağmen içeriye girmeden önce hemen yumuşaması şeklinde tarif edilir.

Devamını Oku

Kadın Ürolojisi ve İdrar Kaçırma

Daha genç yaşlarda da görülmesine rağmen 60 yaş üzeri kadınların %35 inde yani üçte birinden fazlasında idrar kaçırma problemi söz konusudur. Kadınlarda idrar tutmaya yarayan kapak mekanizması (sfinkter diye tabir edilir) doğuştan erkeklere oranla daha zayıftır ve hamilelikler, doğumlar (özellikle zorlu doğumlar), kadın hastalıkları ameliyatları (jinekolojik ameliyatlar) ve yaşlanma gibi nedenlerle iyice zayıflayabilir ve sonuçta idrar kaçırma oluşabilir, yani karın içinde basınç artışına neden olan (öksürme, ıkınma, gülme, ağır kaldırma) Stress Tip İdrar Kaçırma oluşabilir.

Devamını Oku

Aşırı Aktif Mesane

Aşırı aktif mesane, Uluslararası İdrar Tutabilme Derneği’nin (International Continence Society) tarifi: İdrarı yetiştirememe duygusunun çok sayıda gündüz ve gece idrar yapma ile birlikte olması ve bazen idrar kaçırmanın da buna eşlik etmesi şeklindedir.

Devamını Oku

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Erkeklerde nadiren görülür, asıl olarak genç – orta yaş kadınların hastalığıdır. Hayatı tehdit eden bir hastalık değildir ancak kronik ve hastalığın şiddetine göre hastaların hayat kalitesini çok düşüren bir hastalıktır.

Devamını Oku

Varikosel

Erkeklerde testislerden çıkan kirli kanı taşıyan toplardamarların (venlerin) bozukluğu nedeniyle iyi görev yapamaması ve buna bağlı içindeki kirli kanı kalbe taşıyamamasıdır. Bu toplardamarlar içinde biriken kirli kan nedeniyle damarlar şişer, buruşuk bir hâl alır. İnsanlarda (özellikle kadınlarda) bacaklarda oluşan "Varisler"in testislerdeki benzerine "Varikosel" diyoruz.

Devammını Oku

Sistoskopi Nedir? Ne İşe Yarar?

Sistoskopi, Ürolojide çok kullanılan ve birçok ürolojik hastalığın tanısını tecrübeli bir üroloji uzmanının kullanması ile çok kolaylıkla koyabilen tanı yöntemidir. Kelime anlamı olarak mesanenin kamera ile incelenmesi anlamına gelir.

Devamını Oku

Testis Kanseri (Tümörü)

Erkeklerin hastalığıdır, testisler erkeklerde torba da bulunan sperm yapımını ve erkekliği devam ettiren erkeklik hormonu "Testosteron" hormonunu üretmeyi sağlayan organlardır. Bu organların kanserine "Testis Kanseri"denir. Nadiren 50 yaş üstünde görülse de esas olarak genç yani 20-35 yaş arası erkeklerin hastalığıdır. Günümüzde erken yakalandığında bu hastalıktan kurtulma ihtimali %98 civarındadır.

Devamını Oku

Üretra Darlığı (Dış İdrar Kanalı Darlığı) Tedavisi

Üretra, erkek ve kadında mesanedeki idrarı dışarı atan kanala verilen isimdir. Kadınlarda 3-4 cm , erkeklerde penisin içindeki ve penisin başladığı yer ile mesane arasındaki bölüm olmak üzere 25 cm dir. Kadınlarda üretra darlığı çok nadir görülür. Erkeklerde ise üretra darlığının altında yatan faktör üretranın travmatize olması yani darbe görmesidir. Bu darbe üretrada hasar yapacak ve bu darlığa neden olacaktır.

Devamını Oku