Mesane (İdrar Kesesi) Hastalıkları​

Bu bölümde mesane hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi hakkında bilgiler bulacaksınız.

Akut Sistit

 • Mesanenin enfeksiyonu manasına gelir. Genç-orta yaş kadınlarda çok sık görülür.
 • Klasik olarak bilinen idrar yanması, damla damla idrar yapma, idrarın sonunda kanama, kötü kokulu idrar ve bulanık idrar şeklinde kendini belli eder. Bazı hastalarda ateş olarak belirti verir.
 • Üriner sistem Ultrasonu, idrar tahlili ve idrar kültürü ile tanıya varılır ve antibiyotik tedavisi ile çözümlenir.
 • Kadın hastalarımız özellikle bu tip şikayetlerde sıklıkla kadın doğum uzmanlarına başvurmaktadır. Bu doğru tanı ve tedavi uygulanamaması ve zaman kaybına neden olmaktadır.

Kronik Sistit

 • Bu tablo kronik bir problem olup genç cinsel aktif ve menopoz sonrası kadınlarda sıklıkla görülür.
 • Hastalar uzun süre antibiyotik tedavisi uygulanan ve şikayetleri geçmeyen hastalardır.
 • Hastalık anestezi altında yapılan sistoskopi esnasında, enfeksiyona neden olan lezyonların ortadan kaldırılması ile sonlanır.

Radyasyon Sistiti

 • Özellikle jinekolojik kanserlerin (Rahim ve rahim ağzı kanserleri) ve erkeklerde Prostat kanserinin tedavisi amacıyla yapılan radyoterapinin sonucunda ortaya çıkar.
 • İdrardan dönemsel kan gelmesi ile kendini belli eder.
 • Radyoterapi bitiminden 6 ay ile 10 yıl arasındaki bir sürede oluşabilir.
 • Biz bu hastalarda öncelikle İlaçlı Alt Batın MR yaptırıp eğer problem bulamazsak anestezi altında Sistoskopi işlemi yapıyor ve sistoskopi sırasında kanama odaklarını yakarak durduruyoruz.
 • Bu tedaviye yanıt yok ise hiperbarik Oksijen tedavisi tek seçenek oluyor.
 •  

Ağrılı Mesane Sendromu Nedir?

 • Erkeklerde nadiren görülen bir hastalıktır.
 • Asıl olarak genç ve orta yaşlı kadın hastalığıdır.
 • Hayatı tehdit eden bir hastalık değildir. Ancak hayat kalitesini oldukça düşüren bir hastalıktır.

Ağrılı Mesane Belirtileri Nelerdir?

 • Hastalığın hafif formunda Pelvis bölgede yani kalça kemikleri arasında kalan boşlukta mesane ve rahim bölgesinde huzursuzluk.
 • Makat (anüs) ile dış idrar deliği arasında ağrı ve huzursuzluk hissi.
 • İdrar birikmeye başladıkça ağrının geleceği korkusu.
 • Bazı hastalarda günde 60-70 defa idrar yapmak.
 •  

Ağrılı Mesane Sendromu Hastalığını Nasıl Tedavi Ediyoruz?

 • Bu hastalığın tanısında herhangi bir radyolojik tetkik yoktur.
 • Tecrübeli bir üroloji uzmanın yapacağı anestezi altında Sistoskopi ile tanı ve tedavi sağlıyoruz. Sistoskopi ile mesane iç yüzeyi tamamen görülmekte ve hastalığın ilerleme durumu hakkında kesin bir yorum yapılabilir. Mesane hacmi ve yüzeyinin ne durumda olduğu ile ilgili ilerleyen dönemde uygulanacak tedavi hakkında yol gösterici olmaktadır.
 • Bu hastaların yüzde 80’nin de hastalığın sebebi Hunner Ülseri/Yarasıdır. Bu noktada işlemi yapan cerrahın tecrübesi bu oluşumu tanıması açısından önem teşkil etmektedir.

Önemli: Genel anestezi altında yapılan sistoskopi ile hastalığa sebep olan oluşumları ortadan kaldırıyoruz ve hastalığı sonlandırıyoruz.

Önemli: Tüm tedavilere cevap vermeyen hastalarımız için son çare olarak mesanenin çıkarılması ameliyatı yapılmalıdır.

Hastalarımızdan Gelen Teşekkür Mesajları

hastalardan teşekkür mesajları 1
hastalardan teşekkür mesajları 1 2
hastalardan teşekkür mesajları 1 3

Aşırı Aktif Mesane Aşırı Aktif Mesane (Urgency/Frequency Sendromu)

 • Çoğunlukla kadınlarda görülse de nadiren erkeklerde de görülür.
 • Çok sık idrara çıkma, gece fazla sayıda idrara kalkma, idrar yetiştirememe duygusu ve bazen idrar kaçırma.
 • Bu hastalarda kesinlikle idrarla ilgili ağrı yoktur.

Aşırı Aktif Mesane Hastalığını Nasıl Tedavi Ediyoruz?

Birinci Basamak Tedavi

 • Aşırı sıvı alımının kısıtlanması.
 • Hasta kilolu ise kilo verilmesinin sağlanması.
 • Kilo veren hastalarda şikayetler ciddi oranda azalmakta.

İkinci Basamak Tedavi

 • Üroloji uzmanın öğreteceği egzersizler.

Üçüncü Basamak Tedavi

 • Mesaneye botox uygulanması.

Dördüncü Basamak Tedavi

 • Yapılan tüm işlemlere hasta olumlu bir yanıt vermiyor ve şikayetler azalmıyorsa son çare olarak mesane büyütme ameliyatı yapılmaktadır.

Nurcan Çetin

10.03.2022

Merhabalar öncelikle 2 senedir çektiğim ızrıdabımı sonlandıran size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben tam 76 gün önce Augmentasyon Sistoplasty oldum. Ameliyattan önce yapılan ürodinamide 40 cc olan mesane kapasitem şu andaki ölçümllerimde 400 cc ye kadar çıktığını gözlemledim. 2 senedir ilaç kullanmama rağmen sürekli olan idrar geldiğinde 5 dakika bile idrar tutamama, diş fırçalarken, el yıkarken su sesinden idrar kaçırma, hapşırırken idrar kaçırma şikayetlerim vardı. Son zamanlarda da artarak ilerleyen şikayetlerimden dolayı bu genç yaşımda sosyal hayatım ve iş hayatım olumsuz yönde etkilenmişti. Şu anda dışarıya çıktığımda 3,4 saat idrarım gelmiyor. Gelsene rahatlıkla tutabiliyorum. Ameliyatımın iyi geçmesi de çok çabuk toparlanmamı sağladı. Sizi tanımak benim için çok büyük bir şans oldu. Gösterdiğiniz babacan tavır ve her konudaki yardımlarınız içinde çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun.

Nörojen Mesane

 • Alt Üriner Sistem erkek ve kadında idrarın depolanmasının ve boşaltılmasını sağlayan sistemdir. Erkek ve kadınlarda mesane (idrar kesesi) ve uretra yani dış idrar kanalı bu görevi sağlıklı bir sisnir sistemi vasıtası ile yaparlar. Bu sistem beyindeki merkezler, omurga içindeki omurilik ve kalça (leğen kemikleri) kemikleri arasında kalan sinirlerin tümünden oluşur.

Nörolojik Hastalıkların Ürolojik Yansımaları

İnme (Stroke)

 • Her yıl 5/1000 kişinin başına gelmektedir. Gece cok sık idrar yapma (Nokturi), Aşırı Aktif Mesane Belirtileri, İdrarı Yetiştirmeyerek kaçırma, %70 hastada İnme oluşmasından 1 ay sonra ortaya çıkar, ortaya çıkan bu tablo %75 hastada 6 ay sonra kendiliğinden iyileşme olur.

Demans (Bunama)

 • 65 yaşını geçen insanların %6.5 unda ortaya çıkar. %80’i Alzheimer’dir. Aşırı Aktif Mesane tablosu, İdrar kaçırma görülür. Yaş ilerledikçe belirtilerin şiddeti artar.

Parkinson

 • Başlangıçta hastaların yarısı etkilenir, İdrarı yetiştirememe hissi (Urgency) ve Gece çok sık idrar yapma (Nokturi) görülür. MSA (Multipl Sistem Atrofisi) Parkinson belirtileri ile seyreden beyin hastalığı MSA’lı Parkinsonlularda Mesane kasılabilme yeteneği azalır, bu hastalar idrarlarını tam boşaltamaz boşaltmada güçlük çekerler.
 • *** Biz idrar yapmada güçlük ile başvuran Parkinsonlu hastada “ÜRODİNAMİ“ testi ile tanı koyarız, Ürodinami bize mesanenin kasılabilme yeteneğini kaybedip kaybetmediğini gösterir.

Multipl Skleroz (MS)

 • MS hastalarının %10’unda idrar yapma ile ilgili problemler hastalığın hemen başında başlar.
 • %75’inde hastalığın başlangıcından 10 yıl sonra başlar.
 • %75 hasta Aşırı Aktif Mesane belirtileri gösterir, %25’inde Mesane Kasılabilme yeteneği azalır, bu da kendini idrar yapmada zorlama ile belli eder.
 • Biz Ürodinami ile ayırımı yaparız ve tedavi buna göre şekillenir.

Myelomeningosel

 • Bu hastalar omurgalarının son bölümünde kuyruk sokumu denen yerde bir Kitle ile doğarlar, küçük yaşlarda Beyin Cerrahları tarafından ameliyat edilerek bu problem düzeltilir. Ancak erişkin yaşa, ergenliğe ulaştıkları vakit idrar problemleri ortaya çıkar.
 • En büyük problem Mesane içi basıncın çok yüksek olmasıdır, bu nedenle çok sık idrar yaparlar ve yüksek basınçtan dolayı böbrek fonksiyonları bozulur. Biz bu hastaların Mesane basıncını düşürmek için mesanelerini “Augmentasyon Sistoplasty” dediğimiz ameliyatla düzeltiyoruz.
 • Bu hastalara mesane içi basıncını düşürmek amacıyla TAK yani kendi kendine Günde 4-6 kere sonda takarak mesanelerini boşaltmak öneriliyor ancak bu Doğru değil, detaylı Ürolojik değerlendirme ve hassas Cerrahi ile bu hastaların TAK’a ihtiyaçları olmamaktadır.

Kimlere “Nörojenik Mesane “Tanısı Konur? Bu Tanı Gerçekten Doğru mudur?

 • İdrar yapmada güçlük çeken ve bu nedenle mesane içi basıncı yüksek olan hastaları bir müddet sonra böbrekleri risk altına girecek ve uygun tedavi yapılmaz ise böbrek yetmezliği gelişecektir, mesane içi basıncın çok yüksek olması böbrekleri bozarmaktadır.
 • Ancak idrar yapmada güçlük çeken, rahat yapamayan hastalara “nörojenik mesane” tanısı koymak için hastanın beyin ya da omurgasının kaza sonucu tahrip olması, ya da doğuştan beyin hasarlı doğmuş olması ya da yukarıdaki hastalıklardan birine sahip olması gerekir. Bu hastalara ne yazık ki çok kolay “nörojenik mesane” tanısı konmakta ve idrarını yapamayan hastalar hemen “tak (temiz aralıklı kateterizasyon) denilen kendi kendine günde 4-6 kez sonda takarak idrarını boşaltma tedavisi önerilmektedir.
 • Ancak kaza ve beyin hasarı olmayan hastalara bu tanıyı koymadan önce çok detaylı ürolojik muayene, çok tecrübeli merkezde ürodinami testi ve genel anestezi altında sistoskopi yapmak gerekir.
 • Burada tekrar vurgulamakta yarar var: yukarıda bahsedilen hastalıkları olmayanlar, trafik kazası, düşme vs. olmayan, omurga ve beyin travmaları olmayan insanların idrar boşaltmak için kendi kendine günde 4-6 kez sonda takmasına, yani tak’a gerek yoktur.
Önemli: 

Bize ulaşan hastalarımız sıklıkla yanlış Nörojen Mesane tanısı sebebiyle sonda kullanarak idrarını boşaltmaktadır. Bu aşamada doğru tanı ve tedavi için hekimin tecrübesi çok önemlidir

tahir karadeniz hastaların teşekkür mesajları 1

Augmentasyon Sistoplasti (Mesane Büyütme Ameliyatı) Kimlere Yapılır?

 • Bu ameliyatın kazandıracağı en önemli şey mesane içi basıncını düşürmek ve bu sayede böbrekleri korumaktır.
 • Bir bağırsak parçası kullanarak mesaneyi büyütmektir, 6-7 gün hastanede yatmayı gerektiren hassas bir ameliyattır.
 • Doğuştan mesanesi küçük olan myelomenıngoselli hastalarda radyasyon terapisi sonrası mesane kapasitesi azalan hastalara üriner sistem (böbrekler, mesane, prostat) tüberkülozu geçirmiş hastalara yapılır.
 • Aşırı aktif mesanesi ileri seviyede olan ve hiçbir tedaviye yanıt vermeyen hastalarda doğuştan mesane kapasitesi küçük yetersiz hastalarda ağrılı mesane sendromu olan kadınlarda hastalık çok ilerlemiş ve mesane çok küçülmüş ise bu ameliyatın çok yüz güldüren sonuçları olmaktadır.