Oturum Başkanlıkları / Konuşmacı / Panelist Olarak Katılımlar

 1. Pelvik Taban Onkolojik, Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Canlı Cerrahi Sempozyumu

18 Eylül 2021 – Liv Hospital Vadistanbul, İstanbul/Türkiye

Konular: Perineoskopik Radikal Prostatektomi, Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyon, Stress İnkontinans ve Klimaktürinin Cerrahi Tedavisinde: Inflatable Penil Protez İmplantasyonu ve Mini Juppet Tekniği, Mesane Boynu ve Vezikoüretral Anostomoz Darlıklarında Robotik Cerrahinin Yeri Var mı?

Oturum Başkanı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. 29. Ulusal Üroloji Online Kongresi

17-21 Kasım 2020

Konu: Ürolojik Kanserler Sözlü Bildiri Oturumu

Oturum Başkanı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. ROBOTİK ÜRO-ONKOLOJİNİN PÜF NOKTALARI

17-18 Mayıs 2019, Koç Üniversitesi Hastanesi / İstanbul

Konu: SEMILIVE-RARP Sırasında Olası Sorunlara Çözümler: Yapılandırılmış Oturum

Moderatörler: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. 25. Ulusal Üroloji Kongresi

6-9 Ekim 2016, Girne / Kıbrıs

Konu: Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Primer Cerrahi Sonrası Tedavi

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. AVRASYA ÜROONKOLOJİ Bahar Kongresi

29 Nisan 2016, Bursa

Konu: Radikal Prostatektomi kursu (Nasıl yapıyorum? Videolu cerrahi eğitim)

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Güncel Androloji Sempozyumu

19-22 Eylül 2012, Şanlıurfa

Konu: “Ben nasıl yapıyorum paneli: Prostat Kanseri – Açık Radikal Prostatektomi Ameliyatı”

Video Gösterimi-Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı’na Hazırlık Kursu

6-10 Haziran 2012, Ankara

Konu: “Transitional Hücreli Kanserler ve Diversiyonlar Olgular Eşliğinde Tartışma”

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı’na Hazırlık Kursu

6-10 Haziran 2012, Ankara

Konu: “Mesane Kanseri Tedavisinde; Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon”

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. 22. Ulusal Üroloji Kongresi

2-6 Mayıs 2012, Girne / Kıbrıs

Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu Radikal Prostatektomi’yi Nasıl Yapıyorum?

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Procedings of the 6th EURASIAN ANDROLOGY SUMMIT

15 Nisan 2011, Tirana / Albania

Konu: “Cavernosal Nerve and Radical Prostatectomy: Which is the best way to protect?”

Tahir Karadeniz: Open Intrafascial Radical Prostatectomy (Prostat Kanseri Ameliyatı) Video Sunum

——————————————————————————————————————

 1. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu

2-6 Şubat 2011, Antakya

Konu: İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Yaklaşım Oturumu,

03/02/2011 “Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Sitoreduktif Nefrektomi ve Metaztazektomi Sonuçları”

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu

2-6 Şubat 2011, Antakya

Panel: Prostat Kanserinde Zor Vakalar Oturumu

Panelist: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. 21. Ulusal Üroloji Kongresi

2 Kasım 2010, İstanbul

Üroloji Hemşireleri Derneği Oturumu

Konu: Prostat Kanserli Hastanın Cerrahi Tedavisi

——————————————————————————————————————

 1. 21. Ulusal Üroloji Kongresi

2 Kasım 2010, İstanbul

Konu: Operatif Teknikler – Rekonstrüktif Teknikler – Onkoloji Video Sunum Oturumu

Oturum Başkanları: S. Albayrak, Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. 21. Ulusal Üroloji Kongresi

2 Kasım 2010, İstanbul

Konu: Onkoloji Alt Oturumu – Mesane Tümörlerinde Olgu Tartışmaları

Panelistler: Tahir Karadeniz, F. Özcan, R. Büyükalpelli, M. Bozlu

——————————————————————————————————————

 1. 21. Ulusal Üroloji Kongresi

31 Ekim 2010, İstanbul

Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu – Mesane Tümörlerinde Re-TUR

Eğitmen: B. Akduman, Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. 8. Ulusal Androloji Kongresi

22 Mayıs 2009, İzmir

Konu: Radikal Pelvik Tümör Cerrahilerinde Kavernozal Sinir En İyi Hangi Yöntemle Korunur Paneli (Video Sunumları) – Açık Radikal Sistektomi Video Sunumu

Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Video Sunumu.

——————————————————————————————————————

 1. Türk Üroloji Kongresi İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları

6-9 Aralık 2007

Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane) / Metastatik Testis Tümörleri

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları

2-9 Aralık 2006

Konu: Metastatik Testis Tümörleri

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları

2-9 Aralık 2006

Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)

Konuşmacı : Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Türk Üroloji Yeterlililk (TUYK) 3. Hazırlık Sınavı Eğitici olarak katılım

9 Aralık 2006

Konu: Temel Ürodinami

Konuşmacı: Tahir  Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. 19. Ulusal Üroloji Kongresi

12 Haziran 2006

Konu: Ürotelyal Kanserler Oturumu (Böbrek/Üreter/Mesane Kanserleri)

Oturum Başkanı: Tahir Karadeniz  

——————————————————————————————————————

 1. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Üroonkoloji Sempozyumu

29-30 Nisan 2005

Panel 2: Prostat Kanserinde Tedavi

Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Lokalize Hastalıkta Tedavi 

——————————————————————————————————————

 1. 18. Ulusal Üroloji Kongresi

2-7 Ekim 2004, Antalya

Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Radikal Sistektomi Sonrası  Üriner Diversiyonların Komplikasyonları Nasıl Korunmalı?

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TUYK) Eğitici Olarak Katılım

30 Haziran-4 Temmuz 2004

Konu: Testis Kanseri: Germ Hücreli Testis Tümörleri, Tedavi, İzlem, RPLND, Kemoterapi Paneli

Panelist: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları

1-4 Nisan 2004

Konu: Mesane Kanseri: Üriner Diversiyonlar Oturumu – Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları

16-19 Aralık 2004

Konu: Testis Tümörleri Oturumu – Metastatik (Seminom/Non Seminom) Hastalık Tedavisi

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. 5. Ulusal Androloji Kongresi

5 Temmuz 2003

Panel: Prostat Kanseri Tedavisi : Radikal Prostatektomi Sırasında Kavernozal Sinirleri Korumanın Sırları

Panelist: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları

16-19 Ekim 2003

Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Üriner Diversiyonlar Oturumu – Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. İstanbul Üniversitesi Üroloji ABD, Androloji Bilim Dalı 2002-2003 Eğitim Programı

Konu: Arteriojenik ED ve Tedavisi

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Astra Zeneca – “LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ – II”

24 Mart 2001

Konu: Pre-operatif Fizik İnceleme ve Pre-operatif Radyolojik İnceleme ile Prostat  Kanserinin Post-operatif Seyri Arasındaki İlişki – Interaktif Sempozyum

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. 16. Ulusal Üroloji Kongresi

8-12 Ekim  2000

Androloji Poster Oturumu

Başkan: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. 16. Ulusal Üroloji Kongresi

8-12 Ekim 2000

Panel: Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Yeni Gelişmeler

Panelist: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Astra Zeneca – “LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ – I”

27 Mayıs 2000

Interaktif Sempozyum:  Prostat Kanserinde Nüks

Konuşmacı: Tahir Karadeniz

——————————————————————————————————————

 1. Schering – Plough

21 Haziran 1999, The Marmara / Taksim

Konu: Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Aminoglikozidler ve Nefrotoksisite

Konuşmacılar: Doç. Dr. Halit Özsüt, Dr. Tahir Karadeniz

İlgili diğer konular: