Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Ağrılı Mesane Sendromu Nedir?

  • Erkeklerde nadiren görülen bir hastalıktır.
  • Asıl olarak genç ve orta yaşlı kadın hastalığıdır.
  • Hayatı tehdit eden bir hastalık değildir. Ancak hayat kalitesini oldukça düşüren bir hastalıktır.

Ağrılı Mesane Belirtileri Nelerdir?

  • Hastalığın hafif formunda Pelvis bölgede yani kalça kemikleri arasında kalan boşlukta mesane ve rahim bölgesinde huzursuzluk.
  • Makat (anüs) ile dış idrar deliği arasında ağrı ve huzursuzluk hissi.
  • İdrar birikmeye başladıkça ağrının geleceği korkusu.
  • Bazı hastalarda günde 60-70 defa idrar yapmak.

Ağrılı Mesane Sendromu Hastalığını Nasıl Tedavi Ediyoruz?

  • Bu hastalığın tanısında herhangi bir radyolojik tetkik yoktur.
  • Tecrübeli bir üroloji uzmanın yapacağı anestezi altında Sistoskopi ile tanı ve tedavi sağlıyoruz. Sistoskopi ile mesane iç yüzeyi tamamen görülmekte ve hastalığın ilerleme durumu hakkında kesin bir yorum yapılabilir. Mesane hacmi ve yüzeyinin ne durumda olduğu ile ilgili ilerleyen dönemde uygulanacak tedavi hakkında yol gösterici olmaktadır.
  • Bu hastaların yüzde 80’nin de hastalığın sebebi Hunner Ülseri/Yarasıdır. Bu noktada işlemi yapan cerrahın tecrübesi bu oluşumu tanıması açısından önem teşkil etmektedir.

Önemli: Genel anestezi altında yapılan sistoskopi ile hastalığa sebep olan oluşumları ortadan kaldırıyoruz ve hastalığı sonlandırıyoruz.

Önemli: Tüm tedavilere cevap vermeyen hastalarımız için son çare olarak mesanenin çıkarılması ameliyatı yapılmalıdır.

Hastalarımızdan Gelen Teşekkür Mesajları

İlgili diğer makaleler;

Bu makale EAU (Avrupa Üroloji Birliği) AUA (Amerikan Üroloji Derneği’nin) 2022 yılı güncellemelerine göre düzenlenmiştir.