Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Nedir?

Erkeklerde nadiren görülür, asıl olarak genç – orta yaş kadınların hastalığıdır. Hayatı tehdit eden bir hastalık değildir ancak kronik ve hastalığın şiddetine göre hastaların hayat kalitesini çok düşüren bir hastalıktır.

Nedeni Nedir?

Altında yatan sebep henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, alerji, oto immun hastalık gibi nedenler düşünülmektedir.

Belirtileri Nelerdir?

  • Bu hastalığın hafif formunda pelvis dediğimiz kalça kemikleri arasında kalan boşlukta mesane ve rahimin olduğu yerde ağrı, huzursuzluk,
  • Makat (anus) ile dış idrar deliği arasında ağrı ve huzursuzluk,
  • İdrar birikmeye başladıkça ağrının geleceği korkusu,
  • İlerledikçe idrar kesesi kapasitesini azaltması, dolayısıyla çok sayıda idrar yapmak,
  • Bazen günde 60-70 kez idrar yapmak

Teşhis (tanı) Nasıl Konur?

  • Bu hastalığın tanısında herhangi bir radyolojik tetkik yoktur. Yani MR, TOMOGRAFİ, ULTRASON bize bir şey vermez.
  • Tecrübeli üroloji uzmanının yapacağı anestezi altında Sistoskopi (kamera ile mesaneyi incelemek) hastaya çok şey katar. Sistoskopide mesanenin iç yüzünü tamamen görüp bu şikayetlere neden olabilecek başka problemleri ekarte ederiz. Mesane kapasitesini öğreniriz, mesanenin ne kadar küçüldüğü ve hacim kaybettiği hakkında fikrimiz olur ki bu ilerideki tedavi için bize yol gösterir.
  • Bu hastaların yüzde 50’sinden fazlasında, hastalığın sebebi Hunner Ülseri/Yarası dediğimiz bir oluşumdur. Sistoskopi sırasında tecrübeli Üroloji uzmanı bunu görünce tanır. Ancak bu yarayı tanıyabilmek için çok tecrübeli olmak gerekir. Eğer bu yara varsa Sistoskopi sırasında bu yarayı endoskopik olarak yok ediyoruz ve hastalara çok büyük rahatlık sağlıyor. Ancak %75 hastada Sistoskopi sırasında böyle bir oluşum görülmez, bu hastaların tedavisi daha zordur.

Nasıl Tedavi Edilir?

Ağrılı Mesane Sendromu Tedavisinde Sistoskopi İşlemi

Kadınlardaki ağrılı mesane sendromu erkekte bu şekilde görülüyor ve genellikle bu hastalar kronik prostatit tanısı alıyor. İdrar Yapamama Şikayetleri 2 Yıldır Süren Hastamızın Cerrahi Tedavi Sonrası Görüşleri

Mesane Kapasitesini Büyütme Ameliyatı

  • Eğer hastalık çok ilerlemiş ve Mesane kapasitesini çok azaltmış ise Mesane Büyütme (Augmentasyon Sistoplasty) Ameliyatı uygulanır. Bu ameliyat tekniğinde hastanın kendi mesanesi barsak ilavesi ile büyütülür.
  • Yaklaşık 6-7 gün hastanede yatış gerektiren önemli bir ameliyattır ancak bu ameliyattan sonra ameliyat olanların %33’ünde yani her 3 kişinin birinde ağrı devam etmektedir. Bu nedenle hayat kalitesi çok düşkün hastalarda ameliyat sonrası ağrının artık olmaması için Uretra (dış idrar kanalı) ve mesanenin beraber çıkarıldığı Sistektomi yapmak ve dış idrar yolu olmadığı için İleal Konduit denilen ameliyatı yapmak gerekir.

Mesane Augmentasyonu Ameliyatı ile Mesane içi Basıncın Düşürülmesi

İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu) Tedavisi ve Mesanenin Alınması

Sık idrara çıkma şikayetiyle (günde 30-40 kez) bize başvuran hastamıza gerçekleştirdiğimiz Mesane Kapasitesini Büyütme Ameliyatı sonrası 3. Ayda hastamızın görüşleri yer alıyor.

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit) Nedir, Belirtileri, Nedenleri ve Cerrahi Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnterstisyel Sistit Tedavisi Sonrası Hastalarımızın Görüşleri

İlgili diğer makaleler;

Bu makale EAU (Avrupa Üroloji Birliği) AUA (Amerikan Üroloji Derneği’nin) 2022 yılı güncellemelerine göre düzenlenmiştir.