Radikal Sistektomi Ameliyatı Nedir?

Radikal Sistektomi Ameliyatı, ürolojide öncelikle ilerlemiş ve/veya yüksek riskli mesane kanserlerinde erkeklerde mesane, prostat, meni keseleri ve lenf dokularının; kadınlarda mesane, rahim (uterus), yumurtalıklar, vajinanın bir bölümü ve lenf dokularının çıkarılması ameliyatıdır.

Radikal Sistektomi Ameliyatı Kararı Ne Zaman Verilir?

Kural olarak öncelikle mesane içindeki kanser derinleşerek kas tabakasına değdiğinde yapılır; bu evreye biz T2 evresi diyoruz; yani T2 evresinde bu ameliyatı uygulamak hastalıkla baş etmek için ilk seçenektir. Ancak T2 evresinde karşılaştığımız hastalara önce kemoterapi ve sonrasına da bu ameliyatı uyguladığımızda ya da önce bu ameliyatı uygulayıp patoloji raporunda çıkan sonuca göre ardından kemoterapi uyguladığımızda hastalarda istediğimiz olumlu sonuçları her zaman elde edemiyoruz; bu da bize bu T2 evresinde de tedavide geç mi kalındı? diye düşündürüyor.

Son birkaç yıldır AUA (Amerikan Üroloji Birliği) ve EAU (Avrupa Üroloji Birliği) bu hastalarda daha olumlu sonuçlar elde edebilmek amacıyla 5.000’den fazla hastalarda yaptıkları çalışmaların sonucu olarak “Radikal Sistektomi” ameliyatını bazı T1 evresinde uyguladıklarında (yani daha kaslara değmemiş, bir önceki tabakaya kadar derinleşmiş evre) çok olumlu sonuçları görmüşler ve bu ameliyatı mutlaka T2 evresini beklemeden bazı T1 evresindeki hastalara uygulamak kararı almışlardır.

Radikal Sistektomi (Mesanenin Çıkarılması) Ameliyatına Başvuruyu Geciktiren Nedenler

Tedaviden En İyi Sonuçları Alabilmek İçin Hangi T1 Evresine "Radikal Sistektomi"Ameliyatı Uygulanmalı?

  • İlk TUR (kazıma ameliyatı) ameliyatı sonrası patolojik inceleme sonucu T1 gelen ve mesanede çok fazla sayıda, ya da 3 cm’den büyük ve patoloji raporunda LVI (+) ya da yaygın CIS (+) ifadeleri olan hastalar, bu hastalarda mesaneyi çıkartmak için mutlaka T2 yi beklemek çok olumsuz sonuçlar doğurur.
  • T1 evresi saptanmış olan ve mesane içine 6 hafta BCG tedavisi alan hastalarda, BCG tedavisi sonrası yapılan ilk mesane biyopsisinde canlı tümör dokusu saptanmış ise bu durum BCG tedavisine hastalığın cevap vermediği manasına gelir ve vakit kaybetmeden mesanenin çıkarılması gerekir.
  • BCG tedavisi planlanmış bazı T1 hastalarında hasta BCG ilacını alamıyor ise yani ilacın yan etkileri buna izin vermiyor ise mesanenin derhal çıkartılması uygun olur.
  • İlk TUR (kazıma) ameliyatında çıkarılan dokuların patolojik incelenmesi sonucu her zaman rastlanan mesane kanseri (ürotelyal kanser) yerine çok nadir görülen mesane kanseri tiplerinden biri ile karşılaşılır ise T1 evresinde derhal mesane çıkarılması düşünülmelidir.

Bu nadir mesane kanseri tipleri şunlardır (bunlardan herhangi biri):

  • MİKROPAPİLLER ÜROTELYAL KARSİNOM
  • SQUAMOZ VEYA GLANDÜLER VEYA TROFOBLASTİK DİFERANSİYON GÖSTEREN ÜROTELYAL KARSİNOM
  • NESTED VARYANT; MİKROKİSTİK ÜROTELYAL KARSİNOM
  • SARKOMATOİD ÜROTELYAL KARSİNOM
  • PLASMOCYTOID, GIANT CELL, SIGNET RING, LENFOEPİTELYOMA
  • SMALL CELL

Radikal Sistektomi (Mesanenin Çıkartılması) Cerrahisinin Önemi ve Doğru Bilinen Yanlışlar

Erken Radikal Sistektomi Ameliyatı Kimlere Yapılmalıdır?

Erken Radikal Sistektomi Ameliyatı Ne Zaman Yapılmalıdır? Robotik Radikal Sistektomi ve Yapay Mesane

Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Radikal Sistektomi Ameliyatı hakkında bilgiler veriyor

Bu makale EAU (Avrupa Üroloji Birliği) AUA (Amerikan Üroloji Derneği’nin) 2022 yılı güncellemelerine göre düzenlenmiştir.